Konsultation


En konsultation är nödvändig för att bedöma varje specifikt fall.

Vid konsultationen får Du all nödvändig information om behandlingen. Du som patient får här möjlighet att ställa frågor och komma med önskemål. Vi ger Dig en tydlig bild över hur behandlingen går till och vilket resultat Du kan förvänta Dig.

Konsultationen utförs av din plastikkirurg, Olle Löfgren, för att ge dig samma expertis från början och genom hela vårdförloppet.

Konsultation – pris 500 SEK.

Fyll i nedan formulär och vi kontaktar dig.