Bröstförminskning & bröstlyft

Pris från 45 000 SEK samt 25 000 SEK (lyft)

Stor, tung och hängande byst är en vanlig orsak till kroniska besvär med smärtor från nacke och skuldror samt minskad rörelseförmåga. I komplicerade fall utförs ofta operation inom den offentliga vården men p.g.a. resursbrist kan inte alla få behandling i form av bröstförminskning eller bröstlyft.

Operationerna utförs under narkos och beroende på omfattningen av ingreppet måste patienten ibland stanna över natten.

Innan din bröstförminskning eller bröstlyft diskuteras de olika operationsmetoderna, snittföring, hur mycket som skall tas bort etc. Vid ett bröstlyft avlägsnas nästan bara hud.

Förutom allmänna komplikationer efter kirurgiska ingrepp kan enstaka patienter bli missnöjda med bröstens symmetri eller med ärren. Något som vanligtvis kan korrigeras.

Beroende på operationens omfattning och ditt arbete varierar sjukskrivningens längd med några veckor. Därutöver bör man avhålla sig från krävande fysisk aktivitet ytterligare någon vecka.

Boka konsultation