Ärrplastik och borttagning av hudtumör

Sår som engagerar hudens djupare lager som t.ex. skärskador eller brännskador, läker alltid med varierande typer av ärr. Många gånger upplever patienten sina ärr som missprydande och stigmatiserande då ärret kanske påminner om en otrevlig händelse. Ibland kan ärren även medföra funktionella besvär med hårda ärrpartier som försvårar rörelseförmågan runt en led. Slutligen kan ärr ge irritationer och återkommande besvär med sårbildning. Ärrbildning är individuell så att vissa drabbas mer än andra. En del drabbas av stora och svulstiga ärr. Vissa kroppsregioner är mer utsatta än andra, mörkhyade drabbas mer liksom egendomligt nog yngre personer.

Keloider är en typ av abnormt ”svulstiga ärr”. Den drabbade plågas dessutom ofta av smärtor, klåda osv. Dessa ärr bör ej behandlas med kirurgi då benägenheten att ärren kommer tillbaka är mycket stor.

Det är viktigt att veta att man inte kan återskapa oskadad hud men däremot finns många plastikkirurgiska metoder att göra ärren mer diskreta. Operationens omfattning beror givetvis på ärrets utbredning. I de flesta fall görs operationen i lokalbedövning och patienten går hem strax därefter. Likaså beror rehabilitering och sjukskrivningens längd på ingreppets omfattning.